Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
49 Edycja Dni Chłodnictwa 2017, Luboń k/Poznania 28-29.11.2017
(2017-11-29)

 
49. Edycja Dni Chłodnictwa 2017, Luboń k/Poznania 28-29.11.2017

Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3 Maja)
62-030 Luboń k/Poznania

 dch17.jpg

Dni Chłodnictwa – najstarsza w branży HVACR polska konferencja naukowo-techniczna, organizowana nieprzerwanie od 1966 r.

Tegoroczna – XLIX edycja – DNI CHŁODNICTWA zaplanowana została na 28-29 listopada 2017. Tematem konferencji będą „AKTUALNE TRENDY W ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA”.

Problematyka ta stanowić będzie doskonałą okazję do zapoznania się z nowościami technicznymi i produktami, które pojawiły się na rynku na przełomie 2017/2018 roku, ale i z efektami badań polskich naukowców z zakresu inżynierii środowiska – zwłaszcza chłodnictwa i klimatyzacji. W programie ujęte zostaną także dwa specjalne tematyczne bloki – pierwszy dla projektantów instalacji HVACR, drugi z pokazami praktycznymi produktów oraz technologii dla instalatorów i serwisantów.

Dwudniowa konferencja odbędzie się w Hotelu Poznańskim i po raz trzeci zostanie połączona z konkursem branżowym, w którym Jury oraz Internauci wybiorą najlepszy produkt 2017, a także firmę oraz reklamę branżową wywierające największy wpływ na rozwój i wizerunek polskiej branży HVACR w mijającym sezonie.

Zachęcamy do udziału w konferencji wszystkich specjalistów działających w branży HVACR, a także firmy oraz przedstawicieli polskiej nauki do zaprezentowania swoich produktów i osiągnięć.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA, które zostaną podjęte podczas konferencji
1. Energooszczędne i proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i systemowe urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
2. Badania doświadczalne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła w zmiennych warunkach pracy.
3. Problemy eksploatacyjne instalacji i urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
4. Możliwości i opłacalność zastosowań pomp ciepła z różnymi dolnymi źródłami ciepła.
5. Metody odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
6. Możliwości zastosowań czynników chłodniczych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
7. Certyfikacja personelu i przedsiębiorców w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz pomp ciepła w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
8. Zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami chłodniczymi napełnionymi czynnikami z grupy SZWO i f-gazów.
9. Systemy sterowania, zabezpieczeń oraz monitoringu instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.


Program XLIX Dni Chłodnictwa podzielony został na pięć bloków tematycznych: blok informacyjny, w którym poruszone zostaną aktualne i ważkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiej branży HVACR, blok naukowy, obejmujący prezentację badań naukowych nad nowymi technologiami oraz blok produktowo-technologiczny, dotyczący nowości rynkowych i trendów oraz dwa bloki dedykowane – dla instalatorów i projektantów.

Strona wydarzenia: https://dnichlodnictwa.pl/


„Dni Chłodnictwa – ogólna nazwa konferencji naukowo – technicznych – organizowanych przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. wspólnie z Towarzystwem Chłodnictwa i Klimatyzacji i Pomp Ciepła, SIMP w Poznaniu.
W konferencjach bierze zawsze udział szerokie grono przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektów, przedsiębiorstw wykonawczych oraz bezpośrednich użytkowników.
Spotkania w ramach „Dni Chłodnictwa” umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Są okazją na dokonanie wymiany doświadczeń i informacji.
Dni Chłodnictwa to możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami technicznymi i produktami prezentowanymi przez przedstawicieli czołowych polskich oraz zagranicznych marek i firm, m.in. GREE, LG Electronics, Honeywell, Emerson, Danfoss, Daikin, czy AREA Cooling Solution, PZŁ-Dębica, Teko, czy TESTO.
 W dotychczasowych konferencjach (od 1966r.) wzięło udział blisko 4750 osób, w tym 109 z zagranicy. Wygłoszono 770 referatów o charakterze naukowym i naukowo-technicznym w tym 73 zagraniczne z 18-tu krajów.”

Organizator konferencji
Głównym organizatorem XLVIII Dni Chłodnictwa jest SYSTHERM - krajowy lider rynku HVACR w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych dla podmiotów komercyjnych i przemysłu, z historią sięgającą 1988 roku. Konferencję wspiera Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP, Odział Wojewódzki w Poznaniu. 

Źródło: www.systherm.pl