Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, Warszawa 07-09.11.2017
(2017-11-09)

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, Warszawa 07-09.11.2017

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska
ul. Marsa 56c, Warszawa

tg17.png

Targi Dziedzictwo są ściśle kierowane do osób z branży ochrony i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia archiwów, bibliotek i muzeów.  Wydarzenie stwarza też doskonałą okazję, by zasięgnąć aktualnych informacji na temat konserwacji i restauracji zabytków stanowiących cenny dorobek kulturowy kraju. W trakcie Targów Dziedzictwo swoje oferty będą prezentować producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz dostawcy usług specjalistycznych.

Targi Dziedzictwo to jedyne tego typu branżowe targi w Polsce, które w jednym miejscu gromadzą przedstawicieli świata archiwistyki, muzealnictwa i bibliotekarstwa. Odbiorcami wydarzenia są bowiem:

- instytucje państwowe i samorządowe, 
- służby ochrony zabytków,
- specjaliści z zakresu usług konserwatorskich,
- właściciele lub zarządcy obiektów zabytkowych,
- administracja kościelna,
- archiwa państwowe, publiczne, samorządowe i zakładowe, uczelniane, i wojskowe, kościelne i prywatne,
- biblioteki państwowe, naukowe i publiczne,
- muzea, kościoły i instytucje kulturalne,
- korporacje, banki i inne podmioty prowadzące archiwa,
- uczelnie i placówki naukowe.


W trakcie Targów Dziedzictwo swoje oferty będą prezentować producenci i dystrybutorzy sprzętu oraz dostawcy usług specjalistycznych. Zakres tematyczny targów obejmuje:

  - firmy oferujące materiały, urządzenia, instrumenty i narzędzia w zakresie konserwacji i restauracji zabytków
   - firmy produkujące materiały do konserwacji i rewaloryzacji zabytków
   - firmy wykonawcze prowadzące prace budowlane przy konserwacji i restauracji zabytków
   - specjalistyczne meble do archiwów
   - sprzęt elektroniczny do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych
 -   systemy zarządzania informacją
   - specjalistyczne urządzenia
   - wyposażenie biurowe
  -  systemy magazynowe
   - usługi i programy komputerowe
   - zarządzenie dokumentacją
   - urządzenia i usługi do techniki i konserwacji i renowacji
  -  pozostały sprzęt używany w pracy archiwum


Ramowy Program*

OGÓLNOPOLSKICH DNI KONSERWATORSKICH: TEORIA A PRAKTYKA
KONFERENCJI POŚWIĘCONYCH OCHRONIE ZBIORÓW MUZEALNYCH, ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH


- „Orzecznictwo Administracyjne i Konserwatorskie”; Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-   „Polskie Prawo Ochrony Zabytków- propozycje zmian”; Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
-    Panel Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków
-    Panel dla Seminarzystów i Proboszczów „Sztuka konserwacji zabytków sakralnych”
-   „Projektowanie w Zabytkach. Współpraca architekta z konserwatorem”;
Stowarzyszenie Architektów Polskich
-   Modernizm „Socmodernizm, postmodernizm – granice i możliwości ochrony”
- prof. dr hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki, Wojewódzki Konserwator Zabytków
Archeologia w systemie ochrony zabytków; Stowarzyszenie Starożytników przy współpracy z Państwowym  Muzeum Archeologicznym w Warszawie
-    Kolorystyka w obiektach zabytkowych; Stowarzyszenie Starożytników
 -   Zabytki Techniki i Przemysłu-czy kłopotliwe dziedzictwo?;
Prelegent: Prof. nzw. dr inż. arch. Jacek Owczarek; Kierownik Zakładu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, były Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
-    „Światło w przestrzeni zabytkowej”; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
-    Innowacje w zabytkach; Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Warszawa
-    Rola organizacji pozarządowych w ochronie zabytków

-    „Rola Samorządu w ochronie zabytków”; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
-     „Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych”
-    Prezentacja dorobku archiwów państwowych w zakresie konserwacji i digitalizacji zbiorów archiwalnych;
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
-    Panel organizowany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Więcej: www.targidziedzictwo.pl

Facebook: https://www.facebook.com/TargiDziedzictwo

 

Zapraszamy
klimatyzacje_rgb1.png
Współpraca Medialna