Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
XI Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2012, Warszawa 11-13.03.2013
(2013-03-13)
XI Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2012, Warszawa 11-13.03.2013

Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego
12/14
01-222 Warszawa


elektrotechnika.jpg


Targi ELEKTROTECHNIKA
na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemów alarmowych. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi Czystej Energii CENERG (www.cenerg.pl) oraz Targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl).

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Swoją popularność Targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów.

Cykl szkoleń dla projektantów i instalatorów organizowany jest wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Główna tematyka spotkań:

1. Instalacje odgromowe i ochrona przeciwprzepięciowa budynków

a)Ochrona odgromowa PN-EN 623305-1 Zasady ogólne.
b)Ochrona odgromowa PN-EN 62305-3 Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia
c)Ochrona odgromowa. PN-EN 62305-2 Zarządzanie ryzykiem
d)Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach – ochrona przeciwprzepięciowa
e)Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej
f)Błędy w projektowaniu systemów ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej

2.  Instalacje w budownictwie
a)Instalacje w budownictwie przemysłowym. Wymagania
b)Instalacje w budownictwie mieszkaniowym. Wymagania
c)Aktualne zasady i wymagania ochrony przeciwporażeniowej
d)Urządzenia rozdziału energii elektrycznej w sieciach Sn i nn
e)Urządzenia dla sieci rozdzielczych
f)Systemy sterowania i zarządzania sieciami SN i nn
g)Rozwiązania dla poprawy jakości energii
h)Urządzenia chroniące instalacje i sprzęt niskiego i średniego napięcia
i)Zasilanie gwarantowane - ochrona systemów kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa


3.Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wewnętrznych budynków wysokich i wysokościowych: instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych oraz systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru


a)Przeciwpożarowe wymagania budowlane
b)Przeciwpożarowe wymagania instalacyjne i technologiczne
c)Wyposażenie budynku w:
- przewody elektryczne i trasy kablowe p.poż.
- systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru
- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
- sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze
d)Harmonogramy i procedury przeglądów

4. Miejska sieć energetyczna i oświetleniowa
a)stacje transformatorowe - przegląd konstrukcji
b)miejska sieć kablowa
c)sieć napowietrzna


5. Systemy automatyki budynkowej

6. Kompleksowe systemy nadzoru, rozliczania oraz optymalizacji zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych

7. Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i zredukować jej koszty? Kompendium wiedzy dla kierujących zakładami pracy o różnym charakterze i sposobie pracy oraz i ich służb inwestycyjno konserwatorskich
a) Jak czytać fakturę za energię elektryczną i znaleźć określone w umowie dystrybucji limity?

Koszty wynikające z:
- Nadwyżki energii biernej indukcyjnej
- wprowadzanie do sieci energii biernej pojemnościowej
- Przekroczenia mocy umownej

b) Dopasowanie taryf do profilu zużycia energii elektrycznej
c) Bieżące śledzenie zmian rynku energetycznego
d) Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
e) Wstępny audyt energetyczny – na czym polega i co powinien zawierać
f) Audyty w firmach sieciowych – audyt porównawczych na przykładzie na przykładzie konkretnej sieci np. sklepów
g) Plusy i minusy (analiza porównawcza) audytu tradycyjnego i audytu będącego wynikiem procesu pomiarowego
h) Kompensacja mocy biernej w obiektach przemysłowych
i) Kompensacja mocy w obiektach biurowych i użyteczności publicznej
j) Ekonomiczne efekty kompensacji mocy biernej na przykładzie typowego budynku użyteczności publicznej
k) Odkształcenia prądu i napięcia
l) Sposoby ograniczenia kosztów poprzez:
- Ograniczenie kosztów nadmiernego poboru mocy
- organizację pracy urządzeń i wyposażenia
- odpowiednie oświetlenie budynków, hal przemysłowych i magazynowych i terenów zewnętrznych
- konserwacja urządzeń elektrycznych i rozdzielnic elektrycznych
- zapewnienie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, w którym znajdują się urządzenia rozdziału energii elektrycznej
- zbyt duże lub zbyt małe obciążenie transformatora
m) Jakość energii elektrycznej
- Jakość energii elektrycznej w przepisach
- pomiar parametrów sieci i jakości energii
n) Analiza zużycia energii elektrycznej
- monitoring zmian zużycia energii elektrycznej,
- monitoring zużycia energii elektrycznej online
- układy pomiarowo – rozliczeniowe
o) Efektywność energetyczna – białe certyfikaty

8. Konferencje Teletechnika


a)Teletechnika dla biznesu
- Systemy monitoringu i telewizji dozorowanej
- Systemy alarmowe
- Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- Sieci strukturalne
- Siłownie i zasilacze teletechniczne
- Systemy typu inteligentny budynek
- Systemy zarządzania energią
- Systemy monitorowania i zarządzania infrastrukturą IT
- Współpraca oddziałów rozproszonych
- Integracja systemów – inteligentne biuro
- Ozwiązania systemowe i innowacyjne w teletechnice

b)Teletechnika osiedlowa i budynkowa
- Systemy monitoringu i telewizji dozorowanej
- Systemy alarmowe
- Domofony i wideofony
-Okablowanie teletechniczne budynkowe
- Naziemna Telewizja Cyfrowa
- Nadajniki, dekodery, tunery, anteny
- TV mobilna
- Wykorzystanie szerokopasmowych sieci światłowodowych - Fiber To The Home
- Automatyka budynkowa

c)Omówienie nowelizacji Rozporządzenia o warunkach technicznych wyposażenia budynków


9. OZE i nowoczesna gospodarka energetyczna miasta i gminy -
Efektywność energetyczna z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego
a) Powody dlaczego należy przeprowadzić audyt energetyczny
b) Możliwości zewnętrznego finansowania projektów (fundusze unijne, Narodowy i Wojewódzkie FOŚiGW, oferta kredytowa banków)
c) Oszczędność energii w obiektach użyteczności publicznej w wyniku zastosowania automatyki budynkowej
d) Wykorzystanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Możliwości integracji słonecznych źródeł energii z istniejącymi budynkami
e) Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych i generatorów wiatrowych małej mocy dla potrzeb sygnalizacji świetlnej, oświetlenia przejść dla pieszych, skrzyżowań, znaków drogowych oraz elementów drobnej infrastruktury przydrożnej
f) Generatory wiatrowe jako wspomagające źródło pozyskiwania energii elektrycznej – zalety i wymagania dla instalacji
g) Transport ekologiczny niezbędnym elementem programu ochrony środowiska każdej gminy i miasta

h) Energetyczne wykorzystanie odpadów

10. Instalacje w nowoczesnym hotelu

Więcej: www.elektroinstalacje.pl

 
Organizator:

Agencja SOMA Sp.J.
ul. Bronikowskiego 1
02-796 Warszawa
tel. +48 22 649 76 69
tel. +48 22 649 76 71
 

 


klimatyzacje_rgb1.png

Patronem Medialnym Targów