Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Baseny kąpielowe B-2 Wentylacja i klimatyzacja na pływalniach krytych – wykłady z elementami warsztatowymi, Gdańsk 05-06.09.2019
(2019-09-06)

Baseny kąpielowe B-2 Wentylacja i klimatyzacja na pływalniach krytych – wykłady z elementami warsztatowymi, Gdańsk 05-06.09.2019

Hotel Radisson Blu
Długi Targ 19/Powroźnicza,
80-828 Gdańsk

gfw.jpg

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia dotyczącą ograniczenia kosztów funkcjonowania obiektu basenowego. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej. Po wstępie teoretycznym – wyjaśnieniu podstawowych zasad, uczestnicy szkolenia będą wpisać dane obiektu i dokonać szacunkowych obliczeń (wykorzystanie programu Excel) w  gotowe arkusze.

ZAGADNIENIA PROPONOWANE PODCZAS SZKOLENIA:

- Modernizacja instalacji wentylacyjnej mająca na celu redukcję zużycia energii i kosztów eksploatacji. Prezentacja pokazująca kierunki i technologie, które w wyniku modernizacji można wprowadzić.  Po teoretycznej prezentacji, zostaną przeprowadzone warsztaty dla obiektów reprezentowanych przez uczestników. Wykonamy proste kalkulacje oszczędności, wynikające z zastosowania konkretnych technologii.  Potrzebne będą dane obiektów: więcej szczegółów po wysłaniu karty uczestnictwa.

- Modernizacja instalacji wentylacyjnej mająca na celu eliminacje niesprawności. Odpowiedz na konkretne problemy uczestników, którzy wcześniej przesyłają listę  niesprawności w swoich obiektach, jeśli u nich występują. Studium przypadku dla konkretnych problemów, które interesują uczestników. Zachęcamy do wysyłania zdjęć np. zacieków, niesprawnych urządzeń i instalacji, problemy z omdleniami na obiektach, itp.

- Montaż falowników do pomp obiegowych w celu redukcji zużycia energii i kosztów  eksploatacji.  Kalkulacje oszczędności – warsztaty praktyczne.  Potrzebne będą dane obiektów:
– Wydajność poszczególnych obiegów technologicznych;
– Liczba na stałe pracujących pomp i ich moc;
– Sposób podgrzewania wody basenowej – wyłącznie ciepło z kotłowni lub węzła, czy dodatkowo    solary lub zrzut ciepła z wentylacji za pomocą pompy ciepła.

- Kogeneracja – prezentacja możliwości i korzyści z zastosowania. I tu również możliwe są warsztaty w oparciu o wymienione wyżej dane (tu najlepiej mieć w formacie Excela zużycie energii elektrycznej co godzinę lub co 15 minut, które można wyciągnąć z zakładu energetycznego). Dla usprawnienia wykładów zachęcamy do przesyłania na adres organizatora parę dni przed prezentacją takich danych.

- BMS (SCADA) w dwóch aspektach:
- Praktyczne narzędzie do lepszego zarządzania obiektem. Ilość danych, które gromadzone są przez te systemy jest bardzo duża, ale klienci nie potrafią z nich korzystać. Wprowadzenie algorytmów obliczeniowych, które pozwolą na uzyskanie informacji o zużyciu wody, ciepła i energii elektrycznej oraz o stanie czystości wody w funkcji np. frekwencji, ilości dolewanej wody, itp. Przedstawienie zużycia mediów w funkcji parametrów powietrza w hali basenowej.
-  Jako zagrożenie, wynikające z tego, że dostawca programuje BMS (SCADA)  koduje dostęp, a po zmianie dowolnego urządzenia lub technologii tylko on może modyfikować BMS.  Przedstawimy systemy z możliwością rozbudowy lub modyfikacji przez inne firmy niż dostawca.

- Inne zagadnienia – np. odzysk ciepła z popłuczyn, itp.

 

OPIEKUN SZKOLENIA:
Elżbieta Kiejno – Starszy Specjalista ds. Szkoleń
Senior Training Specialist
ela.k@gfw.pl
kom. +48 691 114 312