Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
XVII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2019, Warszawa 13-15.03.2019
(2019-03-15)

XVII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2019, Warszawa 13-15.03.2019

EXPO XXI Warszawa

ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa

e19.jpg

Targi ELEKTROTECHNIKA na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemów alarmowych. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl).

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Swoją popularność Targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką szkoleń Targów ELEKTROTECHNIKA 2019.

Tematyka szkoleń na Targach Elektrotechnika 2019:

1.    Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
2.    Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia
3.    Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia
4.    Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia
5.    Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
6.    Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej
7.    Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych
8.    Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w spółkach dystrybucyjnych
9.    Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych
10.    Wybrane aspekty projektowania instalacji elektrycznych
11.    Narzędzia do projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych
12.    Drukarki 3d
13.    Nowoczesne systemy wentylacyjne
14.    Bezpieczeństwo pożarowe budynków
15.    Ochrona przeciwpożarowa na stacjach paliw
16.    Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem (Dyrektywa ATEX 2014/34)
17.    Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
18.    Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach niskiego napięcia
19.     Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach niskiego napięcia
20.    Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej
21.    Zasilanie gwarantowane w przemyśle, teleinformatyce, transporcie oraz energetyce
22.    Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji
23.     Problemy związane z jakością energii i kompensacją mocy biernej w sieciach przemysłowych, budynkach biurowych, handlowo-usługowych i obiektach użyteczności publicznej
24.    Dobór przekaźników na potrzeby przemysłu i energetyki
25.    Diagnozowanie urządzeń i instalacji elektrycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych
26.    Wymagania stawiane obudowom złącz, rozdzielnic i szaf sterowniczych - od projektu i konfiguracji do dokumentacji powykonawczej
27.    Dobór i układanie kabli i przewodów
28.    Systemy prowadzenia przewodów
29.    Urządzenia fotowoltaiki, projektowanie i eksploatacja, dobór zabezpieczeń
30.    Pompy ciepła – zasady doboru, przykładowe rozwiązania, praktyczne wskazówki
31.    Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wymagania dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
32.    Inteligentny budynek – inteligentne systemy instalacyjne
33.     Instalacja teletechniczna w budynkach wielorodzinnych, projektowanie i eksploatacja
34.    Oświetlenie uliczne w nowoczesnym mieście
35.    Inteligentne systemy oświetleniowe - technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie
36.    Human Centric Lighting (HCL) w miejscach pracy – utopia czy przyszłość?
37.    Ochrona przeciwporażeniowa i oświetlenie w obiektach służby zdrowia
38.    Urządzenia antysmogowe i filtry antysmogowe
39.     Elektromobilność w Polskich miastach

Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów.

Równolegle z Targami odbywa się Wystawa TELETECHNIKA, skupiająca wszystkie specjalności teletechniczne i teleinformacyjne.

Organizator: 

Agencja SOMA
Bronikowskiego 1, 02-796 Warszawa
Tel: 22 649 76 69/71, Fax:22 649 76 83


klimatyzacje_rgb1.png

Partnerem Medialnym Targów